Birgitta Holopainen

CV

Info om mig

Jag är en konstnär från Auranmaa. Starka färger och närheten av naturen är kännetecknande element för mina konstverk.