Anne Kimiläinen

CV

Tietoja minusta

Töissäni toistuvat orgaaniset muodot ja maisemallisuus. Työskentelen havainnon pohjalta, aiheet ovat usein luonnosta ja omasta ympäristöstäni. Harmaan ikikallion viivat ja muodot ovat olleet aiheenani...