Anna Lucia Silfvast

CV

Info om mig

Jag målar expressivt och intuitivt. Jag tycker mest om starka klara färger. Konsten ska representera den tid vi lever i, men ur konstnärens synvinkel. Jag anser att den konstnärliga friheten är det me...