Anna Aho

CV

Info om mig

Jag är huvudsakligen målare, men jag inkorporerar även tryckteknik, och ibland också tredimensionella element, i mina arbeten. Jag använder mig gärna av nya typer av material. Jag har målat på bl.a. a...