Guide för konstnärer

Taiko är en digital försäljningskanal, som hjälper dig att effektivt nå konsumenter och företag som är intresserade av finländsk konst. Taiko är världens mest omfattande marknadsplats för finländsk bildkonst.

Via Taiko får du en försäljnings- och marknadsföringskanal för dina konstverk. På Taiko kan du i det här skedet sälja målningar, grafik, fotokonst och skulpturer.

Endast konstnärer bosatta i Finland kan sälja sin konst via Taiko. Endast yrkeskonstnärer kan sälja sin konst via Taiko. Taiko har en egen kurator, som evaluerar konstnären.

Taiko uppbär provision för sålda konstverk, men i övrigt är Taiko gratis för konstnären.

  • Global. Du når köpare i hela världen.
  • Smidig logistik. Taiko ansvarar för leveransarrangemang och -kostnader.
  • Regelbundna utbetalningar. Taiko betalar konstnärens andel av sålda konstverk varje månad.
  • Marknadsföring. Taiko marknadsför sitt eget brand och sina konstnärer kontinuerligt i olika kanaler.

Din profil

I din egen Taiko-profil hanterar du information om dig själv och dina konstverk. Via din profil laddar du upp nya konstverk till försäljning, meddelar om längre frånvaron och följer din egen försäljning.

När ditt konstverk blivit sålt

Du får ett e-postmeddelande när ett av dina konstverk blivit sålt. Taiko är i kontakt med dig efter försäljningen för att avtala om leveransen. Leveranstiden för konstverk är 4-15 vardagar efter köptransaktionen.

Taiko betalar din andel av sålda konstverk en gång per månad till det bankkonto som du uppgett i din profil.

Prissättning

Det är konstnären som bestämmer konstverkets pris. Det pris som konsumenten ser omfattar alltid mervärdesskatt. Konstnären har möjlighet att när som helst själv ändra priserna. Taiko har möjlighet att ge köpare rabattkoder.

Avtal mellan Taiko och konstnären

För att tydliggöra skyldigheter och rättigheter ingår Taiko och konstnären ett juridiskt avtal, som definierar centrala skyldigheter och rättigheter för parterna. Du godkänner avtalet när du registrerar dig på Taiko.