Konstens ABC

Det finns flera sega myter om konst. Många har en bild av att man borde veta något om konst och kunna analysera det med fina ord för att kunna vara intresserad. Andra myten är att konst alltid är dyrt. Tredje myten gällande konst är att det är svårt att skaffa. Taikos ambition är att spräcka dessa myter.

Att köpa konst behöver inte vara svårt. Vem som helst kan köpa konst - du kan som privatperson köpa konst till hemmet, som present till någon vän eller som företag till att pigga upp lokaler. Det finns något för alla, och för allas budget.

 

Det viktigaste är att hitta ett konstverk som behagar ditt öga, som väcker känslor hos dig, och som gör ditt hem eller kontor ännu mera trivsamt.

Från Taiko hittar du med hjälp av sökfunktionen enkelt rätt konstverk för just dig – du behöver inte färdigt ha bestämt dig för ett visst konstverk eller konstnär. Du kan bläddra bland konstverken med olika sökkriterier som exempelvis färg, storlek, teknik och pris.

 

Var borde konstverket placeras och vad borde jag ta i beaktande efter själva köpet?

Då man placerar sitt konstverk lönar det sig att ta i beaktande konstverkets storlek. Ett stort konstverk kommer kanske inte till sin rätta i ett trångt och litet utrymme och ett litet konstverk kommer inte alltid till sin rätta i ett stort utrymme. Det finns dock inte några fastspikade regler man måste följa – den rätta platsen för konstverket är där den fungerar bäst för just din inredning.

En del av Taikos konstverk är färdigt inramade. I grafiska konstverk finns det oftast ingen ram inkluderad, men det rekommenderas ändå att rama in även dessa konstverk så att de kommer bättre till sin rätta och hålls i bra skick. Ramar kan även ändras enligt eget tycke. Alla konstverk behöver inte heller nödvändigtvis ramar, många målningar är exempelvis målade på dukar uppspända på en kilram, vilket gör att man kan hänga upp dem som sådana på väggen.

Det kan underlätta att bekanta sig med de olika konstformerna för att hitta rätt konstverk för just dig. På Taiko är konstverken indelade i fyra huvudkategorier – målning, grafik, fotografi samt skulptur. 

Målning (links, when clicking the link, it should jump to the right section)

Grafik

Fotografi

Skulptur

 

Målning

Målarkonsten är den kändaste typen av bildkonst. Konstverken kan vara antingen abstrakta där man lekt med olika färger eller detaljrika och tydliga bilder som föreställer något, dvs. figurativ konst. Målgrunden för konstverket kan variera, och materialet man målar med väljs enligt målgrunden och hurdant uttryck och hurdan känsla konstnären vill förmedla.

De vanligaste teknikerna inom målning är:

Oljemåleri, där man använder sig av torkande olja för att binda ihop färgpigmentet. Med hjälp av oljefärger kan måla med flera olika tekniker. Målarfärgen i sig själv är mycket tjock till konsistensen vilket gör att man får tydliga penseldrag. Oljefärger kan även förtunnas med hjälp av olika vätskor, vilket gör att ytan blir slät och jämn.

Minna Mukaris oljemålning Pack of wolves.

Akryl, där man blandat bindemedel i akryl med färgpigmentet. Akrylfärgerna torkar snabbt, och ytan blir mycket hård. Till skillnad från oljefärgerna, är akrylfärgerna vattenlösliga, vilket betyder att man kan späda ut dem med vatten.

Akvarell är en transparent och vattenburen målarfärg. Akvarellfärgerna innehåller oftast gummi arabicum (även kallad akaciagummi) som bindemedel för färgpigmentet. Det är typiskt att använda mycket vatten i akvarellmålningar, vilket ger ett kännetecknande slutresultat för denna teknik där färgerna är mjuka och blandas vackert med varandra. Färgerna är inte helt täckande, och därför målar man ofta från ljusare partier till mörkare på ett vitt eller ljust papper.

 

Linnea Ekstrands akvarellmålning Oliv.

Guassi är en liknande vattenburen målarfärg som akvarell, men till skillnad från akvarellen är den en täckande vattenfärg. Den har mera pigment i sig vilket gör färgen mera intensiv. Pigmentet är även ofta grövre rivet och färgen innehåller även vitt pigment vilket gör den mera täckande. Likt akvarell, innehåller färgen gummi arabicum som bindemedel. Till skillnad från akvareller, kan man tack vare de mer täckande egenskaperna måla från mörkt till ljust. Guassi är därför även att bra alternativ att användas till effekter inom akvarellmålning.

Pastell betyder en teckning eller målning där man använt pastellkritor. Pastellkritorna innehåller utöver färgpigment vit kalk samt gummi arabicum som bindemedel. Oljepasteller innehåller däremot olja som bindemedel. Det finns olika sorters pastellkritor, exempelvis hårdheten av kritorna påverkar slutresultatet och färgnyansen på konstverket. I pastellmålningar använder man ofta en färgad målgrund, eftersom pastellfärgen inte är helt täckande. Grovt papper rekommenderas för pasteller så att pigmenten fastnar.

Digital målning innebär att man skapar en bild digitalt med hjälp av exempelvis datorn eller någon annan enhet. Konstverket kan antingen skapas helt och hållet digitaliskt, eller så kan man kombinera olika tekniker, exempelvis genom att komplettera ett fotografi eller målning med hjälp av digital målning.

 

 

Grafik

Konstgrafik är en teknik där bilder framställs från en tryckplatta på papper eller annat material. Grafiken utvecklades när konstnärerna började utnyttja olika industriella trycktekniker i konsten. Med hjälp av nya tekniska möjligheter har även tekniken för grafik blivit mångsidigare. Exempelvis fotografering har påverkat konstgrafiken inom nutidskonsten. Konstgrafikens tekniker kan även kombineras med andra av bildkonstens uttrycksformer.

Man kan dela in konstgrafik i fyra olika huvudområden, utgående från var på tryckplattan färgen finns och hur den trycks på pappret. Dessa grupper är högtryck, djuptryck, plantryck, och serigrafi.

Högtryck innebär att avtrycket kommer från tryckplattans upphöjda delar. Det som man inte vill trycka skärs ur tryckplattan, och färgen läggs på de höga partierna. Högtryckstekniker är exempelvis träsnitt och linoleumsnitt.

Högtryckskonstverket Out of sight av Heli Kurunsaari.

Djuptryck innebär att avtrycken kommer från urgröpta eller rispade partier på ytan av tryckplattan. Motivet graveras in, ofta på kopparplåt och färgen överförs från dessa djupa delar till pappret. Exempel på olika djuptryckstekniker är kopparstick, torrnål och collografi.

Plantryck innebär att det inte finns några nivåskillnader i tryckplattan, utan man behandlar den plana ytan så att vissa delar tar emot färgen och andra delar avvisar den. Exempel på plantryckstekniker är stenlitografi och offset-litografi.

Serigrafi är med andra ord silkscreentryck, som baserar sig på att man låter färgen pressas genom en tunn duk uppspänd på en ram. För att få färgen att endast gå igenom på valda platser, kan man exempelvis klippa en schablon, eller alternativt skapa schablonerna fotografiskt.

Monotypi skapar unika tryckbilder, då den färgade tryckytan inte innehåller motiv som bibehåller bilden efter tryckningen.

Anna-Maija Rissanens monotypi Evening by the lake.

I Digital grafik utnyttjar konstnären digitala verktyg för att skapa bilden. Med hjälp av de digitala verktygen kan bilden skrivas ut med hjälp av tryckfärger på papper eller annat material.

Grafiska konstverk trycks i serier. Varje exemplar är ett unikt och självständigt konstverk. Mängden exemplar bestäms på förhand och konstnären bekräftar de godkända exemplaren med hjälp av serienumrering och signatur. Numreringen visar, hur många exemplar som gjorts i serien.

 

 

Fotografi

Katri Yli-Erkkiläs fotografi Middagen.

Fotokonst är en konstform, där man använder sig av fotografering för att uttrycka det konstnärliga bildspråket. Konstnärerna kan fotografera antingen med hjälp av filmbaserad fotografering eller digitalfotografering. Likt konstgrafik är även fotografi en konstform som är reproducerbar, där konstnären kan välja hur många exemplar hen vill framställa. I fotokonst används begreppet upplaga för att klargöra mängden exemplar av ett konstverk. Ett exemplar kan även ha olika upplagor, utifrån storlek och teknik hur bilden blivit framställd. Köparen borde alltid informeras om upplagan i sin helhet.

Ett fotokonstverk är ofta framställt direkt på ett underlag såsom aluminium, eller så kan konstverket vara inramat. Fotografier kan framställas på olika sätt. De vanligaste är:

Kromogen färgmetod är den vanligaste typen av teknik och används oftast för kopiering av färgnegativ. Underlaget är ett ljuskänsligt papper som reagerar på olika våglängder av ljus för att åstadkomma olika färger.

Silvergelatintryck är en teknik där fotografiet är tryckt från ett negativ på ett mv-fotopapper som gjorts ljuskänsligt med silversalter i gelatin.

Digitalt färgtryck, med andra ord ”lambda”, är en teknik där man använt sig av laser för att för att överföra en bild från digitalt format till färgpapper.

Pigmenttryck är en teknik där man använder bläckstråleutskrift.

Dietmar Tallroths pigmenttryck Pukala II.

 

Skulptur

Skulptur är en konstform, där man uttryckt sitt konstnärliga bildspråk tredimensionellt. Begreppet skulptur används för som definition för alla sorter av tredimensionella konstverk.

 

 

Sauli Suomelas glasskulptur Discus Amber.

Många förhåller sig ofta lite väl festligt till skulpturer. Ett vanligt antagande är att skulpturer är väldigt dyra, vilket inte alltid är sant. Som tur håller detta förhållningssätt på att ändras. Skulpturer införskaffas både till hem och till kontorsutrymmen, och de ger enligt många tack vare den tredimensionella aspekten ett annorlunda, mer livligare uttryck för utrymmet jämfört med konstverk som hängs upp på väggen.

Katy Hertells stenskulptur Broken Wings.

Skulpturer är så gott som alltid unika, det görs med andra ord endast ett exemplar. Skulpturer kan konstrueras från flera olika material, exempelvis från trä, lera, vax, sten eller metall. Skulpturerna kan vara statyer som kan placeras på en yta eller väggen, eller så kan de vara skulpterade tredimensionella bilder på plana underlag, så kallade reliefer. Skulpturerna kan vara figurativa eller abstrakta eller något där emellan.

 

 

Källor:

Suomen Taiteiijaseura

Valokuvakeskus PERI

Suomen Taidegraafikot